دانلود نرم افزار myTV

نگارش : ۳۳٫۰
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۵
حجم فایل : ۹۵ کیلوبایت

Download  دانلود نرم افزار
Buy  خرید کد فعال‌سازی


نگارش ۳۳٫۰ — ۲۵ آبان ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۳۲٫۰ — ۱۸ آبان ۱۳۹۵
– اضافه شدن شبکه‌های امید ، شما ، تماشا
– اضافه شدن شبکه‌های رادیو آران و ترکمن
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی و ارتقاء Server
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۳۱٫۰ — ۲۲ مهر ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۳۰٫۰ — ۱ مهر ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– به‌روزرسانی و ارتقاء Server
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۹٫۰ — ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۸٫۰ — ۲ شهریور ۱۳۹۵
– رفع مشکل شبکه سه و شبکه ورزش
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۷٫۰ — ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۲۶٫۰ — ۹ مرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۵٫۰ — ۲۱ تیر ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– رفع مشکل ۳ شبکه رادیو استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– بهینه‌سازی و تغییرات در پوسته
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۴٫۰ — ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۲۳٫۰ — ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۲٫۱ — ۵ خرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۲۲٫۰ — ۳ خرداد ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۱٫۰ — ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– اضافه شدن ۹ شبکه استانی جدید
– اضافه شدن شبکه جدید تهران
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۰٫۰ — ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر


لیست تغییرات نگارش‌های قبلی …