دانلود نرم افزار myTV

نگارش : ۱۴٫۰
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۴
حجم فایل : ۱۲۰ کیلوبایت

Download  دانلود نرم افزار
Reg  خرید کد فعال‌سازی


نگارش ۱۴٫۰ — ۱۶ آبان ۱۳۹۴
– رفع مشکلات شبکه‌های سراسری
– رفع مشکلات شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۳٫۰ — ۱۲ مهر ۱۳۹۴
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی رادیوهای سراسری
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۲٫۰ — ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۱٫۰ — ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۰٫۰ — ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
– بهینه‌سازی و تغییرات در هسته نرم‌افزار
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی رادیوهای سراسری
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– کاهش حجم فایل اجرایی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۷ — ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۶ — ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
– رفع چند مشکل امنیتی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۵ — ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– به‌روزرسانی رادیوهای سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۴ — ۱۲ دی ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۳ — ۱۷ آذر ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی استانی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی استانی
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۲ — ۱۵ مهر ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۱ — ۸ مهر ۱۳۹۳
– افزوده‌شدن شبکه‌های دیجیتال افق و HD
– به‌روزرسانی گسترده شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی گسترده شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی استانی
– افزوده‌شدن ۲ شبکه رادیویی سراسری
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– رفع مشکلات بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۰ — ۳ تیر ۱۳۹۳
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– قابلیت عکس‌برداری از تلویزیون
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی استانی
– به‌روزرسانی شبکه‌های رادیویی استانی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی سراسری
– رفع مشکل بخش ابزارک‌ها
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر


لیست تغییرات نگارش‌های قبلی …