لیست تغییرات نگارش‌های قبلی myTV

نگارش ۳۹٫۰ — ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۳۸٫۰ — ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۳۷٫۰ — ۱ بهمن ۱۳۹۵
– به‌روزرسانی و رفع مشکل Server
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۳۶٫۰ — ۱۷ دی ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۳۵٫۰ — ۳ دی ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۳۴٫۰ — ۲۲ آذر ۱۳۹۵
– رفع مشکل ۴ شبکه تلویزیونی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۳۳٫۰ — ۲۵ آبان ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۳۲٫۰ — ۱۸ آبان ۱۳۹۵
– اضافه شدن شبکه‌های امید ، شما ، تماشا
– اضافه شدن شبکه‌های رادیو آران و ترکمن
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی و ارتقاء Server
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۳۱٫۰ — ۲۲ مهر ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۳۰٫۰ — ۱ مهر ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– به‌روزرسانی و ارتقاء Server
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۹٫۰ — ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۸٫۰ — ۲ شهریور ۱۳۹۵
– رفع مشکل شبکه سه و شبکه ورزش
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۷٫۰ — ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۲۶٫۰ — ۹ مرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۵٫۰ — ۲۱ تیر ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– رفع مشکل ۳ شبکه رادیو استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– بهینه‌سازی و تغییرات در پوسته
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۴٫۰ — ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۲۳٫۰ — ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۲٫۱ — ۵ خرداد ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۲۲٫۰ — ۳ خرداد ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۱٫۰ — ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– اضافه شدن ۹ شبکه استانی جدید
– اضافه شدن شبکه جدید تهران
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۲۰٫۰ — ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم افزار
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۹٫۱ — ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۱۹٫۰ — ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
– رفع مشکل چند شبکه تلویزیونی
– رفع مشکل شبکه رادیویی آوا و جوان
– رفع مشکل شبکه استانی فارس
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۸٫۰ — ۵ فروردین ۱۳۹۵
– رفع مشکل شبکه‌های تلویزیونی
– رفع مشکل شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۷٫۰ — ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
– رفع مشکل شبکه تلویزیونی HD
– به‌روزرسانی شبکه‌های رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۶٫۰ — ۵ اسفند ۱۳۹۴
– رفع مشکل بسته‌شدن ناگهانی نرم‌افزار
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۵٫۱ — ۱ اسفند ۱۳۹۴
– رفع مشکلات و چند تغییر دیگر

نگارش ۱۵٫۰ — ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
– پوسته و طراحی جدید و پیشرفته
– به‌روزرسانی هسته اصلی نرم افزار
– افزوده شدن شبکه‌های جدید تلویزیونی
– تغییرات گسترده در دسته‌بندی شبکه‌ها
– بهینه‌سازی کدها و افزایش سرعت
– کاهش حجم فایل اجرایی نرم افزار
– سازگاری کامل با ویندوز ۱۰
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۴٫۰ — ۱۶ آبان ۱۳۹۴
– رفع مشکلات شبکه‌های سراسری
– رفع مشکلات شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۳٫۰ — ۱۲ مهر ۱۳۹۴
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی رادیوهای سراسری
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۲٫۰ — ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۱٫۰ — ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۱۰٫۰ — ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
– بهینه‌سازی و تغییرات در هسته نرم‌افزار
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی رادیوهای سراسری
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– کاهش حجم فایل اجرایی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۷ — ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۶ — ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
– رفع چند مشکل امنیتی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۵ — ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– به‌روزرسانی رادیوهای سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۴ — ۱۲ دی ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۳ — ۱۷ آذر ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– رفع مشکلات شبکه‌های تلویزیونی استانی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی استانی
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۲ — ۱۵ مهر ۱۳۹۳
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۱ — ۸ مهر ۱۳۹۳
– افزوده‌شدن شبکه‌های دیجیتال افق و HD
– به‌روزرسانی گسترده شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی گسترده شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی استانی
– افزوده‌شدن ۲ شبکه رادیویی سراسری
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– رفع مشکلات بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۹٫۰ — ۳ تیر ۱۳۹۳
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– قابلیت عکس‌برداری از تلویزیون
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های برون‌مرزی
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی استانی
– به‌روزرسانی شبکه‌های رادیویی استانی
– رفع مشکلات شبکه‌های رادیویی سراسری
– رفع مشکل بخش ابزارک‌ها
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۷ — ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– رفع مشکل کیفیت ۵۱۲ شبکه‌ها
– رفع مشکل ۲ شبکه استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۶ — ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی شبکه‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۵ — ۲ اسفند ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– اضافه شدن ۲ شبکه رادیویی
– رفع مشکل ۱ شبکه استانی
– رفع مشکل ۱ شبکه برون‌مرزی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۴ — ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
– برطرف‌سازی چند مشکل

نگارش ۸٫۳ — ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– رفع مشکل ۳ شبکه رادیویی سراسری
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی فارسی
– رفع مشکل ۲ شبکه استانی
– رفع مشکل ۴ شبکه برون‌مرزی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۲ — ۱۴ دی ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– افزوده‌شدن کیفیت‌های جدید
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۱ — ۲۶ آذر ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۸٫۰ — ۱۲ آذر ۱۳۹۲
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– سازگاری کامل با ویندوز ۸٫۱
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی فارسی
– رفع مشکل ۳ شبکه رادیویی استانی
– رفع مشکل Run-time error 064
– رفع مشکل Unexpected error 32
– اجرای بهتر در ویندوزهای x64
– طراحی دوباره Icon نرم افزار
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۶ — ۲۵ آبان ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۵ — ۲۰ آبان ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– افزوده شدن ۲ شبکه جدید استانی
– به‌روزرسانی شبکه دیجیتال نسیم
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۴ — ۲۵ مهر ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– افزوده شدن شبکه دیجیتال نسیم
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– به‌روزرسانی پوسته نرم‌افزار
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۳ — ۱۴ مهر ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– رفع مشکل شبکه‌های تلویزیونی استانی
– رفع مشکل شبکه‌های رادیویی استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۲ — ۳ مهر ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۱ — ۲۹ شهریور ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی شبکه‌های دیجیتال
– به‌روزرسانی مکان‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۷٫۰ — ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– به‌روزرسانی و تغییر پوسته نرم‌افزار
– به‌روزرسانی گسترده شبکه‌های سراسری
– به‌روزرسانی گسترده شبکه‌های دیجیتال
– افزوده شدن کیفیت‌های مختلف شبکه‌ها
– رفع مشکل شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی
– رفع مشکل شبکه‌های تلویزیونی استانی
– رفع مشکل شبکه‌های رادیویی استانی
– رفع مشکل ۳ شبکه رادیویی سراسری
– افزوده شدن ۲ شبکه رادیویی جدید
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۶.۰ — ۱۴ مرداد ۱۳۹۲
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– به‌روزرسانی بخش ابزارک‌ها
– به‌روزرسانی بخش پادکست‌ها
– افزوده شدن شبکه استانی البرز
– رفع مشکل ۲ شبکه دیجیتال
– رفع مشکل شبکه‌های تلویزیونی استانی
– رفع مشکل شبکه‌های رادیویی استانی
– چندین بهبود و تغییر دیگر

نگارش ۵.۳ — ۲۱ تیر ۱۳۹۲
– بهینه‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– به‌روزرسانی مسیرهای آدرس‌دهی
– رفع مشکل ۲ شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی استانی
– رفع مشکل DPI Error 96
– چندین بهبود و تغییر در برنامه

نگارش ۵.۲ — ۴ تیر ۱۳۹۲
– افزوده شدن بخش جدید « ابزارک‌ها »
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی سراسری
– رفع مشکل ۲ شبکه تلویزیونی دیجیتال
– رفع مشکل ۱ شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– چندین بهبود و تغییر در برنامه

نگارش ۵.۱ — ۷ خرداد ۱۳۹۲
– بهینه‌سازی نرم‌افزار و رفع چند مشکل

نگارش ۵.۰ — ۵ خرداد ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی هسته اصلی نرم افزار
– رفع مشکل ۲ شبکه تلویزیونی دیجیتال
– رفع مشکل چند شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل چند شبکه رادیویی استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– چندین بهبود و تغییر در برنامه

نگارش ۴.۷ — ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
– رفع مشکل ۳ شبکه تلویزیونی دیجیتال
– رفع مشکل ۲ شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی استانی
– رفع تعدادی از مشکلات دیگر

نگارش ۴.۶ — ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
– به‌روزرسانی هسته اصلی نرم افزار
– افزوده شدن قابلیت بررسی نگارش جدید
– افزوده شدن ۵ شبکه جدید تلویزیونی استانی
– افزوده شدن ۵ شبکه جدید رادیویی استانی
– رفع مشکل ۷ شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل ۶ شبکه رادیویی استانی
– رفع مشکل شبکه‌های تماشا، سلامت، شما
– رفع تعدادی از مشکلات دیگر

نگارش ۴.۵ — ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
– افزوده شدن کیفیت ۲۵۶ شبکه‌های سراسری
– رفع مشکل چند شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل شبکه‌های مستند، بازار، شما
– افزوده شدن کیفیت‌های مختلف شبکه iFilm
– افزوده شدن شبکه iFilm عربی و انگلیسی
– رفع مشکل شبکه‌های جام جم
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– به‌روزرسانی بخش مکان‌های زیارتی
– رفع مشکل “همیشه در بالای پنجره‌ها”
– اجرای سریع‌تر در ویندوزهای ۶۴ بیتی
– رفع مشکل Run-time Error در ویندوز ۸
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۴.۱ — ۱۵ اسفند ۱۳۹۱
– رفع مشکل کیفیت ۶۴ و ۱۲۸ سراسری
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۴.۰ — ۳ اسفند ۱۳۹۱
– به‌روزرسانی و تغییر در لیست شبکه ها
– افزوده شدن شبکه تماشا و سلامت
– رفع مشکل چند شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل چند شبکه رادیویی استانی
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– سازگاری کامل با ویندوز ۸
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۳.۶ — ۲۳ دی ۱۳۹۱
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی سراسری
– افزوده شدن بخش جدید “شبکه‌های دیجیتال”
– افزوده شدن شبکه ورزش، پویا، نمایش
– افزوده شدن ۵ شبکه موسیقی خارجی
– به‌روزرسانی بخش مکان‌های زیارتی
– به‌روزرسانی بخش پادکست ها
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۳.۵.۱ — ۲۹ آذر ۱۳۹۱
– رفع چند مشکل کوچک در برنامه

نگارش ۳.۵ — ۲۸ آذر ۱۳۹۱
– افزوده شدن بخش جدید “بایگانی”
– به‌روزرسانی شبکه‌های تلویزیونی سراسری
– افزوده شدن ۵ شبکه رادیویی سراسری
– افزوده شدن ۲ شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۱ شبکه تلویزیونی برون‌مرزی
– افزوده شدن ۵ شبکه موسیقی خارجی
– رفع مشکل ۱۰ شبکه تلویزیونی برون‌مرزی
– رفع مشکل چند شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل چند شبکه رادیویی استانی
– انتقال موسیقی خارجی به بخش رادیو
– چندین تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۳.۳ — ۱۳ آبان ۱۳۹۱
– رفع مشکل چند شبکه تلویزیونی سراسری
– رفع مشکل چند شبکه رادیویی سراسری
– افزوده شدن ۵ شبکه موسیقی خارجی
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۳.۲ — ۲۷ مهر ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۲ شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۵ شبکه موسیقی خارجی
– افزوده شدن ۳ شبکه تلویزیونی خارجی
– رفع مشکل ۸ شبکه تلویزیونی استانی
– رفع مشکل ۱۰ شبکه رادیویی استانی
– رفع مشکل ۲ شبکه زیارتی
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۳.۱ — ۴ مهر ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۱ شبکه تلویزیونی فارسی
– افزوده شدن ۳ شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۶ شبکه موسیقی خارجی
– افزوده شدن ۵ شبکه تلویزیونی خارجی
– رفع مشکل ۲ شبکه تلویزیونی استانی
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۳.۰ — ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۷ شبکه تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۷ شبکه موسیقی خارجی
– افزوده شدن قابلیت پخش در مرورگر وب
– رفع مشکل پخش زنده مکان های زیارتی
– افزوده شدن چند مکان زیارتی جدید
– افزوده شدن ۱ شبکه رادیویی فارسی
– رفع مشکل شبکه‌های تلویزیونی استانی
– رفع مشکل شبکه‌های رادیو استانی
– چندین تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۲.۸ — ۸ مرداد ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۲ شبکه تلویزیونی فارسی
– افزوده شدن ۱۰ شبکه موسیقی خارجی
– رفع مشکل ۲۰ شبکه موسیقی خارجی
– تغییر زبان شبکه iFILM به فارسی
– حذف ویژگی System Tray به دلیل مشکل امنیتی
– چندین تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۲.۷ — ۲۱ تیر ۱۳۹۱
– افزوده شدن جدول زمان‌بندی پخش برنامه‌ها
– افزوده شدن ۲ شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۱۰ شبکه تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۳ شبکه موسیقی خارجی
– رفع مشکل ۴ شبکه رادیویی فارسی
– رفع چند مشکل دیگر در برنامه

نگارش ۲.۶ — ۸ تیر ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۱۰ شبکه تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۵ شبکه موسیقی خارجی
– رفع مشکل تعدادی از شبکه ها
– چند تغییر کوچک دیگر در برنامه

نگارش ۲.۵ — ۱۹ خرداد ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۲ شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۸ شبکه تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۱۰ شبکه موسیقی خارجی
– رفع مشکل فرستادن برنامه به System Tray
– رفع مشکل Run-time Error 76
– رفع مشکل Run-time Error 52
– چند تغییر کوچک دیگر در برنامه

نگارش ۲.۴.۱ — ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
– رفع مشکل شبکه استانی لرستان
– رفع مشکل رادیو کوچه
– چند تغییر دیگر در برنامه

نگارش ۲.۴ — ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
– افزوده شدن ۲۶ شبکه رادیویی استانی
– افزوده شدن ۲ شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۲ شبکه تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۶ شبکه موسیقی خارجی
– تغییراتی در سطح دسترسی به شبکه ها
– چند تغییر کوچک دیگر در برنامه

نگارش ۲.۳ — ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
– بخش بندی شبکه‌های رادیویی
– افزوده شدن چند شبکه رادیویی فارسی
– افزوده شدن ۴ شبکه تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۲ شبکه جدید موسیقی خارجی
– رفع مشکل رادیو گلها
– شبکه iFilm بدون مشکل
– چند تغییر کوچک دیگر در برنامه

نگارش ۲.۲ — ۴ فروردین ۱۳۹۱
– افزوده شدن شبکه‌های تلویزیونی خارجی
– افزوده شدن ۲ شبکه جدید موسیقی خارجی
– رفع مشکل ۲ شبکه رادیویی فارسی
– رفع مشکل افزودن شبکه به صورت دستی

نگارش ۲.۱ — ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
– برطرف‌سازی چند مشکل کوچک

نگارش ۲.۰ — ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
– محیط ظاهری جدید و پیشرفته
– ارائه نگارش طلایی برای حذف محدودیت ها
– افزودن شبکه‌های جدید تلویزیونی
– افزودن شبکه‌های جدید رادیویی
– افزودن موسیقی خاطره انگیز ایرانی
– افزودن موسیقی خارجی
– قابلیت افزودن شبکه به طور دستی
– تغییرات در ساختار کدنویسی برنامه

نگارش ۱.۳.۱ — ۱۶ آذر ۱۳۹۰
– افزودن شبکه‌های جدید رادیویی

نگارش ۱.۳ — ۲۹ تیر ۱۳۹۰
– افزودن تاریخ شمار خورشیدی
– افزودن قابلیت Always on Top
– برطرف‌سازی برخی از مشکلات برنامه
– کاهش حجم برنامه

نگارش ۱.۲ — ۱۶ فروردین ۱۳۹۰
– افزودن شبکه‌های جدید رادیویی
– افزودن موسیقی خاطره انگیز ایرانی
– برطرف‌سازی برخی از مشکلات برنامه

نگارش ۱.۱ — ۱۵ آذر ۱۳۸۹
– افزودن شبکه‌های جدید تلویزیونی
– افزودن شبکه‌های جدید رادیویی
– قابلیت فرستادن برنامه به System Tray

نگارش ۱.۰ — ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
– انتشار اولین نگارش نرم افزار